Tài xỉu trong bóng đá | Đặt cược trực tuyến

  • :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Tài xỉu trong bóng đá
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 403 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng - Văn bản chuyển hồ sơ của UBND cấp xã có kèm theo danh sách các trường hợp đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận.
- Danh sách công khai các trường hợp đủ hoặc không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận. Biên bản tiếp thu và giải quyết các ý kiến phản ánh của nhân dân (nếu có).
- Hồ sơ của các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gồm:
+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận của hộ gia đình, cá nhân đã có xác nhận của UBND cấp xã.
+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 2, 5 Điều 50 Luật Đất đai 2003, hoặc giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 84/2007/NĐ-CP (nếu có).
+ Giấy tờ về quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 6 Điều 10 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của chính phủ.
+ Giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có).
+ Giấy ủy quyền theo quy định của Pháp luật (nếu người sử dụng đất, sở hữu tài sản ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ).
Đất đai Đã có hiệu lực
Thủ tục Cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với đất - Văn bản chuyển hồ sơ của UBND cấp xã có kèm theo danh sách các trường hợp đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận.
- Danh sách công khai các trường hợp đủ hoặc không đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận. Biên bản tiếp thu và giải quyết các ý kiến phản ánh của nhân dân (nếu có).
- Hồ sơ của các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gồm:
+ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (mẫu số 01/ĐK-GCN kèm theo).
+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 2, 5 Điều 50 Luật Đất đai 2003, hoặc giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 84/2007/NĐ-CP (nếu có).
+ Giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 8 Nghị định 88/2009/NĐ-CP của chính phủ (nếu tài sản gắn liền với đất là nhà ở); hoặc giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng theo duy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 88/2009/NĐ-CP (nếu tài sản là công trình xây dựng).
+ Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng khác (nếu giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở không có sơ đồ).
+ Giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (nếu có).
+ Giấy ủy quyền theo quy định của Pháp luật (nếu người sử dụng đất, sở hữu tài sản ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ).
Đất đai Đã có hiệu lực
Báo cáo công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý II năm 2021 Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Tài chính ngân sách Đã có hiệu lực
Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Giấy chứng nhận kết hôn. Hộ tịch Đã có hiệu lực
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Giấy khai sinh Hộ tịch Đã có hiệu lực
Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Giấy khai sinh. Hộ tịch Đã có hiệu lực
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Giấy chứng nhận kết hôn. Hộ tịch Đã có hiệu lực
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Trích lục khai tử. Hộ tịch Đã có hiệu lực
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Hộ tịch Đã có hiệu lực
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Giấy khai sinh, Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Hộ tịch Đã có hiệu lực
Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Trích lục đăng ký giám hộ. Hộ tịch Đã có hiệu lực
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ. Hộ tịch Đã có hiệu lực
Bản đồ
Website liên kết
Website liên kết
Bình chọn
noData
Không có dữ liệu
Thông tin tổng hợp

Thông tin tổng hợp

Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 36,17
Hôm qua : 1.228