Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ để xây dựng của hàng kinh doanh tổng hợp Mỹ Bằng xã Mỹ Bằng , Tài xỉu trong bóng đá , tỉnh Tuyên Quang