Tài xỉu trong bóng đá | Đặt cược trực tuyến

  • :
  • :
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Tài xỉu trong bóng đá
Nhận diện và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam – Bài 1: Gia tăng luận điệu sai trái, xuyên tạc trong dịp kỷ niệm ngày quốc tế về nhân quyền

Nhận diện và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam – Bài 1: Gia tăng luận điệu sai trái, xuyên tạc trong dịp kỷ niệm ngày quốc tế về nhân quyền

Bản “Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền” ra đời cách đây 75 năm là dấu mốc quan trọng khẳng định khát vọng, mục tiêu chung và nhu cầu phổ quát của nhân loại về quyền con người. Ở Việt Nam, những tư tưởng và giá trị của Tuyên ngôn nhân quyền luôn được Đảng và Nhà nước ta coi trọng, thực thi đầy đủ, ...
Ban Chỉ đạo 35 Tài xỉu trong bóng đá
 tổ chức tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Ban Chỉ đạo 35 Tài xỉu trong bóng đá tổ chức tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Sáng 7/12, Ban chỉ đại 35 Tài xỉu trong bóng đá tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Đỗ Hùng Đức, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Trưởng ban Chỉ đạo 35 huyện chủ ...
Đừng để thất bại ngay từ trong suy nghĩ

Đừng để thất bại ngay từ trong suy nghĩ

Thời gian qua, trên các nền tảng mạng xã hội, nhất là TikTok, xuất hiện một số TikToker (người dùng TikTok) làm các video clip kiểu như: “Có lẽ tôi sẽ từ bỏ Quân đội để được làm chính mình”; “Có nên rời khỏi ngành Công an để bắt đầu làm lại?”...
Lật tẩy thủ đoạn “thao túng tâm lý” của các thế lực thù địch, phản động

Lật tẩy thủ đoạn “thao túng tâm lý” của các thế lực thù địch, phản động

“Thao túng tâm lý” là một trong những thủ đoạn chống phá tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản động, tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do vậy, nhận diện và phòng, chống thủ đoạn “thao túng tâm lý” có ý nghĩa quan trọng trong việc định hướng tâm ...
Tỉnh táo trước thủ đoạn đánh tráo khái niệm về "Quyền dân tộc tự quyết"

Tỉnh táo trước thủ đoạn đánh tráo khái niệm về "Quyền dân tộc tự quyết"

Từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra đời cho đến nay, các thế lực thù địch vẫn chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta, phủ định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận những thành quả các mạng mà ...
Cán bộ “6 dám” - nhìn từ thực tiễn cơ sở - Bài 3: Gỡ “nút thắt” để cán bộ năng động, sáng tạo (Tiếp theo và hết)

Cán bộ “6 dám” - nhìn từ thực tiễn cơ sở - Bài 3: Gỡ “nút thắt” để cán bộ năng động, sáng tạo (Tiếp theo và hết)

Kết luận số 14-KL/TW (Kết luận 14) ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị đã tạo được cơ sở chính trị quan trọng, khơi dậy được tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ các cấp. Tuy nhiên, để tinh thần “6 dám” có thể chuyển hóa thành hành động của cán bộ ...
Đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là phù hợp với xu thế tất yếu của thời đại - Bài 3: Góc nhìn quốc tế về những thành tựu của Việt Nam (Tiếp theo và hết)

Đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là phù hợp với xu thế tất yếu của thời đại - Bài 3: Góc nhìn quốc tế về những thành tựu của Việt Nam (Tiếp theo và hết)

Con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn ngày càng tỏ rõ tính ưu việt và chứng minh sức sống, sức phát triển mạnh mẽ. Điều này đã được nhiều học giả, chính khách quốc tế và nhiều quốc gia trên thế giới ghi nhận.
Lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá đất nước

Lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá đất nước

Trong chiến lược diễn biến hòa bình nhằm hiện thực hóa âm mưu chống, phá Đảng, Nhà nước Việt Nam, một trong những thủ đoạn thâm hiểm được các thế lực thù địch, phản động sử dụng triệt để trong những năm qua là lợi dụng nguyên tắc “quyền dân tộc tự quyết” để lôi kéo, kích động đồng bào dân tộc thiểu ...
Đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là phù hợp với xu thế tất yếu của thời đại: - Bài 2: Con đường phát triển ở Việt Nam là đúng đắn, hợp thời

Đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là phù hợp với xu thế tất yếu của thời đại: - Bài 2: Con đường phát triển ở Việt Nam là đúng đắn, hợp thời

Mặc dù chủ nghĩa xã hội (CNXH) tạm thời lâm vào thoái trào sau khi Liên Xô và các nước Đông Âu từ bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn trung thành, kiên định với Chủ nghĩa Mác-Lênin, vận dụng sáng tạo vào điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam để đưa đất nước tiếp tục phát triển ...
Đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là phù hợp với xu thế tất yếu của thời đại - Bài 1: Không phải là “sự cáo chung của lịch sử”

Đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là phù hợp với xu thế tất yếu của thời đại - Bài 1: Không phải là “sự cáo chung của lịch sử”

Sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực ở Liên Xô và một số nước Đông Âu sụp đổ (năm 1991), trên thế giới xuất hiện luận thuyết chính trị về "sự cáo chung của lịch sử” với hàm ý chủ nghĩa tư bản (CNTB) sẽ vĩnh viễn ngự trị trên thế giới, còn chủ thuyết về CNXH được xây dựng trên cơ sở hệ ...
Bản đồ
Website liên kết
Website liên kết
Bình chọn
noData
Không có dữ liệu
Thông tin tổng hợp

Thông tin tổng hợp

Thời tiết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 36,16
Hôm qua : 1.228